Tájékoztatás a 2021/2022. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozásról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában az óvodai beíratás időpontja: 2021. április 26- tól május 30- ig, naponta 08.00 és 16.00 között lesz.

Óvodába a gyermeket 3. életéve betöltése után lehet felvenni. Felvehető az a gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodába jelentkező, három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Kérjük, hogy jelentkezéskor a szülő (gondviselő) lehetőség szerint gyermekével együtt érkezzen, és hozza magával:

  • a kitöltött jelentkezési lapot (helyben is kitölthető)
  • saját és gyermeke lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét tartalmazó igazolványt,
  • gyermeke születési anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját,
  • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,
  • amennyiben a gyermek felügyeleti jogát a szülők nem együttesen gyakorolják, az erre vonatkozó igazolást.

A jelentkezéshez szükséges formanyomtatvány (a felvétel iránti kérelem letölthető az ART ÉRT Művészeti Iskola és Óvoda székhelyén: 3950 Sárospatak, Kazinczy Ferenc u. 27.)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is. A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője.


Hozzászólások: