Farsangi hangulat az oviban

A farsang a vízkereszttől (január 6.) húshagyókeddig (hamvazószerda előtt, húsvétvasárnap előtti 47. nap), a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése. Hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemzik. A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően a gazdag néphagyományokra épül. more...

Közlemény

Az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 2004 óta működik Sárospatakon alapítványi fenntartású intézményként. 2014 óta az óvodánkat bérleményben működtetjük (Sárospatak, Kossut út 36.), megfelelő bérleti szerződéssel, amely tartalmazza a Köznevelési törvényre hivatkozva - Knt. 84. § (1)-(4) - a szerződés felmondására vonatkozó részeket: „A Bérbeadó a felmondás jogát a szorgalmi időre végére, írásban gyakorolhatja.” more...