Út és esély

TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0190

A projekt bemutatása

  • az együttműködő partnerek közötti munkamegosztása, a cselekvési terv megvalósíthatósága,
  • egyéb, együttműködő partnerek feladata a projektben,
  • a projekt tevékenységei közül melyiket végzi saját kivitelezésben és mely tevékenységekbe von be külső szállítót vagy egyéb együttműködő partner szervezetet
  • A projekt választott tevékenységei, az egyes tevékenységek eredménye és hozzájárulása a projekt céljához

A projekt megvalósítási ideje az egyik tanévben az április-május-június hónapokat fogja át, a második tanévben pedig a szeptember-október hónapokat.

A szorgalmi időszak alatti programok tanulók részére:

A.3.II. – Digitális tartalmak és taneszközök használatának elmélyítése. A tevékenység 6 telephelyen folyik havi rendszerességgel a művészetpedagógiai órák keretében. A tevékenységet az iskola informatikai szakembere végzi. Hatás: Új lehetőségek az ismeretszerzésben.

A.3.III. – Nyílt és zárt forráskódú szoftverek különbségének megismertetése. A tevékenység 6 telephelyen folyik havi rendszerességgel a művészetpedagógiai órák keretében. A tevékenységet az iskola informatikai szakembere végzi. Hatás: A programelem segít tájékozódni az internet legális és illegális oldali között történő különbségtevésre, felkészít az alkalmazások jogszerű használatára.

C.2. – Telephelyenként kettő, összesen 10 egészségnap szervezése, melyek közül egyet minden telephelyen félévenként egyet megrendezünk. Ezek során gasztronómiai bemutatót rendezünk az egészséges táplálkozás jegyében. Életviteli tanácsadás. Egészségügyi mérések. Vetélkedők. A tevékenységet a projekt mentora koordinálja. Hatás: Harmonikus életmód igényének kialakítása.

C.4. – Családi életre nevelést támogató, szemléletformáló tréningek. Minden telephelyen félévenként egy alkalommal. A tevékenységet a projekt mentora koordinálja. Hatás: Harmonikus családi életre nevelés.

C.5. – Interaktív, kreatív foglalkozások a dohányzás és drogfogyasztás kockázatainak felismerésére, rögzítésére. Művészeti tanóra keretében közösen megnézett film feldolgozását követően káros szenvedélyek elleni „kampány” tervezése. A folyamat elején és végén 1-1 kérdőív kitöltése a programelem hatásfokának mérhetősége érdekében, melyet a mentor végez el. Hatás: Önálló ítélőképesség kialakítása a függőséget okozó szerekkel szemben.

D. – Vállalkozói- és életpálya-építési tanácsadás mind a 6 megvalósítási helyszínen, a szorgalmi időszakokban. A tanácsadást az e témában kiemelkedő tapasztalatokkal rendelkező Új Esély Oktatási Központ igazgatója végzi vállalkozási szerződés alapján. Hatás: Reális viszonyulások kialakítása a munka világa és a munkaerő piac vonatkozásában.

A szorgalmi időszak alatti képzések pedagógusaink részére:

E.1. – 60 órás, akkreditált, képzőművészeti és drámapedagógiai szakmai és módszertani képzések 8 fő részére. Ideje: 2015. május. Külső képzőtől vásárolt képzés.

E.3. – IKT szaktantárgyak oktatásában történő alkalmazása. 30 órás, akkreditált képzés, 14 fő részére. Ideje: 2015. április. Külső képzőtől vásárolt képzés.

F.3. Tanulási és magatartási, valamint konfliktus- és iskolai agressziókezelési problémák felismerését célzó képzések. 30 órás, akkreditált képzés, 14 fő részére. Ideje: 2015. szeptember. Külső képzőtől vásárolt képzés.

F.4. – Családpedagógiai képzés. 30 órás képzés, 14 fő részére. Ideje: 2015. június. Külső képzőtől vásárolt képzés.

F.5. – Pedagógiai műhelymunkát segítő képzés. 30 órás, akkreditált képzés, 14 fő részére. Ideje: 2015. október. Külső képzőtől vásárolt képzés.

Hatás: tanárok alkalmazkodási és innováció-ösztönző kapacitásának fejlesztése

Kreatív-ÖKO nyári táborok:

A.1.I. – 3 kurzust rendezünk. 2 képzőművészeti, 1 drámás tematikájú szaktáborok, amelyek a természet közeliség élményét, ember és természet kapcsolatát ismertetik meg és dolgozzák fel sajátos tantárgyi eszközeik és ismert műalkotások (néprajzi és „magasművészeti” alkotások) segítségével a terepen. Erre alkalmas a táborhely, de a gyerekek ellátogatnak hagyományosan gazdálkodó családokhoz (Mikóháza, POLYÁN Egyesület) és egy ÖKO faluba is (Gömörszőlős). 30 tanuló+6 pedagógus/kurzus, 7 nap, 6 éjszaka. Megvalósítás 2015. június-július hónapokban történik, bérelt helyszíneken.

Hatás: Érzékenyítés a természetben gyökerező kultúra megjelenési formáinak érzékelésére, játékos megismerése, szem előtt tartva a természettudatos ÖKO gondolkodás alapjait. Közösségépítés, alkotások létrehozása.

A Projekt elszámolható összköltsége:

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 39 996 030 Ft, azazharminckilencmillió-kilencszázkilencvenhatezer-harminc forint.