Kapcsolat és Érintés

TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0056

A pályázt adatai
Pályázat száma TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0056
A projekt címe Kapcsolat és érintés
Projekt helyszín 3950 Sárospatak Kazinczy út 27
Projekt helyrajzi szám 774
Igényelt támogatás 16 998 291,-Ft
Projekt összköltség 16 998 291,-Ft
Pályázat benyújtás dátuma 2013.07.24
Megítélt támogatás 16 998 291,-Ft
Elfogadott projekt összköltség 16 998 291,-Ft

A projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (Konzorcium).

A Konzorcium tagjai:
Kedvezményezett Új Art Ért Alapítvány
Postacím 3950 Sárospatak, Gárdonyi út 8
Székhely 3950 Sárospatak, Gárdonyi út 8
Aláírásra jogosult képviselő Révész Kornél
Megvalósításban érintett intézmény neve Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola
Projekt megvalósításának helyszíne 3950 Sárospatak, Kazinczy út 27
Intézmény OM azonosítója 200425
Kedvezményezett Triola Művészpalántákért és Oktatóikért Alapítvány
Postacím 9700 Szombathely, Rákóczi utca 27
Székhely 6720 Szeged,Kiss Ernő utca 5
Aláírásra jogosult képviselő Dr. Gévayné Dr. Janurik Márta
Megvalósításban érintett intézmény neve Triola Alapfokú Művészeti Iskola
Projekt megvalósításának helyszíne 9700 Szombathely, Rákóczi u. 27.
Intézmény OM azonosítója 200226

Összefoglaló a TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0056 azonosító számú projektről

A projekt címe: „Kapcsolat és érintés”

Az Új Art Ért Alapítvány 2013. július 24-én pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program „Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása” című konstrukció kiírására.

A projekt kiírás szellemisége azt sugallta, hogy olyan testvériskolai együttműködéseket támogat, melynél az iskolák között jelentős eltérés van a tanulók HH, HHH státuszát, tehát a hátrányos helyzetet illetően.

Ennek megfelelően az Új Art Ért Alapítvány, az általa fenntartott Art Ért Alapfokú Művészeti Iskola testvériskolájának a szombathelyi Triola Alapfokú Művészeti Iskolát kérte föl, s ezzel együtt konzorciumi partnere a projekt megvalósításában a szegedi székhelyű Triola Művészpalántákért és Oktatóikért Közhasznú Alapítvány lett.

A testvériskolai program keretében a két iskolából mindössze 50 diák és 9 pedagógus kerül bevonásra. Az Art Ért AMI részéről az Edelényi telephely dráma tagozatos diákjaiból került be a projektbe 30 tanuló, a Triola AMI részéről pedig a Csepregi telephely kézműves tagozatos diákjaiból került be a projektbe 20 fő tanuló.

Mindkét helyszínen folyamatos tevékenységként heti rendszerességű szakmai találkozókat tartanak, melyeken a projekt címét adó gondolat köré („elfogadást segítő kapcsolatkeresés”) szervezett munkákat végeznek. Szintén heti rendszerességgel kötelező óraszámon felüli tantárgyi fejlesztést is kapnak a bevont gyerekek, ezt mindkét helyszínen ugyanaz a tanárnő tartja, aki a szakmai találkozókat. A tantárgyi fejlesztés Edelényben 2 15 fős csoportokban, míg Csepregen 210 fős csoportokban zajlik, s célja, hogy a tagozati művészeti ágak, tehát a dráma és a kézműves tárgyakban általános ismeretelmélyítést nyújtson a gyerekeknek.

Mindkét helyszínen 10-10 olyan kulturális esemény zajlik a projekt ideje alatt, aminek kapcsán a gyerekek olyan kiállításokat, színházi előadásokat látogatnak meg, amelyek segítenek elmélyíteni a projekt szellemiségét.

Közös nyári táborban vesznek részt a gyerekek, melyet a Balaton partjára szervezünk a nyári szünet idejére 6 nap, 7 éjszaka időtartamban. A táborban a projekttel kapcsolatos munkán túl lehetőség nyílik szabadidős tevékenységre, kapcsolatteremtésre is.

Személyes találkozókra is sor kerül a projektben 2 alkalommal. Egyik alkalommal a Triolás gyerekeket látják vendégül az Art Ért Edelényi tanulói 2 napra, majd fordítva. A személyes találkozó programján belül a gyerekek megismerkednek egymás intézményével, közös sport- és kulturális programokon vesznek részt, valamint meghallgatnak egy-egy előadást a vendéglátó iskola történetéről, jelenéről.

A projekt eseményeit a közös honlap dokumentálja, mely a kapcsolatok fenntartására is kiváló lehetőséget nyújt.