Közlemény

Az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 2004 óta működik Sárospatakon alapítványi fenntartású intézményként. 2014 óta az óvodánkat bérleményben működtetjük (Sárospatak, Kossut út 36.), megfelelő bérleti szerződéssel, amely tartalmazza a Köznevelési törvényre hivatkozva - Knt. 84. § (1)-(4) - a szerződés felmondására vonatkozó részeket: „A Bérbeadó a felmondás jogát a szorgalmi időre végére, írásban gyakorolhatja.”

Az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 2004 óta működik Sárospatakon alapítványi fenntartású intézményként. 2014 óta az óvodánkat bérleményben működtetjük (Sárospatak, Kossut út 36.), megfelelő bérleti szerződéssel, amely tartalmazza a Köznevelési törvényre hivatkozva - Knt. 84. § (1)-(4) - a szerződés felmondására vonatkozó részeket: „A Bérbeadó a felmondás jogát a szorgalmi időre végére, írásban gyakorolhatja.”

A Bérbeadóval kialakult egy közműszámla tartalmakkal összefüggő vita, amely jelenleg is zajlik közöttünk. Kértük a Pataki Ruhaipari Zrt-t, hogy a valós fogyasztást igazoló dokumentumokat tegyék az általuk kiállított számlák mögé, így az általuk kibocsátott számlát be tudjuk fogadni, ha a számla így megfelel minden szabálynak. Ennek a kérésünknek a mai napig nem hajlandók eleget tenni.

A Varroda előző vezetésével a közüzemi fogyasztásunkról minden hónapban, egyeztetést követően kiállított, pontos számlát kaptunk, amit természetesen ki is egyenlítettünk.

Annak érdekében, hogy a követelésüknek minden áron nyomatékot szerezzenek, nyomást gyakoroljanak ránk, megfenyegettek bennünket a bérleti szerződés felmondásával, amire mi a bérleti szerződés 12. pontjára és a Köznevelési törtvényre hivatkozva reagáltunk (már ügyvéd bevonásával), és tudattuk velük, hogy ez törtvénysértő magatartás lenne részükről. Ezzel egy időben letétbe helyzetünk 1 millió forintot az ügyvédünknél arra az esetre, ha megegyezés születik a vitás kérdésekben, 24 órán belül elutaljuk a kért összeget, és kértük a Ruhaipar Zrt-t, jelöljelenek ki valakit az egyeztetés lefolytatásra, amit a szerződés egyoldalú felmondásáig szintén nem tettek meg.

Közben még az emeleten elkezdett építkezés megkezdésekor lefalazták az óvodások katasztrófavédelmi tervben szereplő menekülési útvonalát biztosító ajtót. Január 29-én kívülről lelakatolták azt az ajtót is, amin a gyerekek étele érkezett az óvodába, és az egyetlen menekülési út maradt addigra.

Január végén írásban is megküldték ultimátumjellegű levelüket, ami tartalmazta a felmondást, egyúttal a közművek (víz, fűtés, villanyáram) lekapcsolását az óvodánkban. Január 29-én a cég egyik alkalmazottja megjelent az óvodában, és közölte az óvónőnkkel, hogy hétfőtől, február 1-től kikapcsolják a közműveket, közöljük ezt a szülőkkel, és levelet írtak a polgármesternek is erről elhallgatva, hogy a szerződés felbontásával egyúttal szerződést szegnek és jogszabályt is sértenek.

Cselekedetük megszegi a szerződésben foglaltakat, a Köznevelési törvényt, de egy köznevelési intézmény működését is közvetlenül veszélyezteti.

Belátható, hogy egy közpénzből gazdálkodó intézmény, ha be kívánja tartani a megfelelő jogi és pénzügyi szabályokat, nem viselkedhet úgy, mint ahogy jelen esetben ezt a Pataki Ruhaipari Zrt elvárja tőle, tőlünk.

Megoldás született, hiszen megoldásnak kellett születnie. A szülőkkel egyetértésben, azt a törvényességi felügyeletünket ellátó hatóságoknak is bejelentve, velük egyeztetve, az óvodásainkat az intézmény székhelyén, a Kazinczy út 27-ben helyeztük el.

A B-A-Z Megyei Kormányhivatal, megkeresésünket követően, helyszíni hatósági ellenőrzés során megvizsgálta a feltételeket, megvizsgálta az intézményvezetés döntésének körülményeit, helyességét, és semmilyen intézkedést nem kezdeményezett, így az ART ÉRT Óvoda 2021. február 1-től a Kazinczy út 27. szám alatt működik.

Tisztelettel kérünk mindenkit, közleményünk elfogadására. Kérünk mindenkit, politikai tőkét e szégyenletes ügyből ne kovácsoljon sem magának sem másoknak.

Jogaink érvényesítéséért bírósághoz fordulunk.

Sárospatak, 2021. február 3.

Csetneki József

igazgató


Hozzászólások: