A Patak és a Bükkszék Művésztelepünk a Műcsarnokban

A januárban nyílt kiállítás a Műcsarnokban rendezett 1983-as nagyszabású kiállítás óta az első tárlat Magyarországon, amely az 1945 utáni hazai művésztelepek tevékenységének és eredményeinek együttes bemutatására vállalkozik, és országos szervezésű. A résztvevők számát tekintve, ugyancsak ez az első olyan kiállítás, amely 56 művésztelep, alkotóhely és alkotóház tevékenységét mutatja be, foglalja össze.

A kiállítás két teremben került megrendezésre. Az első teremben a két szervezet fotó- és tárgyi dokumentumai, néhány alkotója, a Symposion Társaság Nemzetközi Velence-tavi Symposionja és a résztvevő művésztelepek digitális bemutatkozása, videofilmjei kaptak helyet. Itt ismerhető meg első alkalommal 3D-s virtuális túra keretében néhány művésztelepi szoborpark, és telefonos alkalmazással a Velence-tavi természetművészeti symposion eddig készült alkotásai, az eredeti helyszíneiken, térképes és alkotói magyarázat, videófilmek kíséretében.

A második teremben ízelítőt láthatunk abból a sokszínű, magas színvonalú alkotótelepi munkából, ami a hazai művésztelepek tevékenységét jellemzi.

A kiállítás a legkorszerűbb digitális technika alkalmazásával valósulhatott csak meg. Ez a munka ösztönözte a kurátorokat arra, hogy létrehozzanak egy on-line elérhetőségű magyar művésztelepi adatbázist, amely egy éven belül átfogó képet fog kínálni minden érdeklődő művész, szakember és a széles publikum számára a 120 éves magyar művésztelepi mozgalom II. világháború utáni fejleményeiről, és a magyar művészeti életben ma is hatékony és nélkülözhetetlen tevékenységéről, kiváló eredményeiről.

A kiállítás mellé katalógus is készült, amely 56 magyarországi művésztelepet, alkotóhelyet és alkotóházat mutat be.

A kiállítás záró eseménye a XXV. Országos Szimpózium, melyre tisztelettel várja a Műcsarnokba február 17-én, 10 órára a két művésztelepi szervezet, a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. és a Műcsarnok a magyarországi művésztelepek, alkotóhelyek és alkotóházak képviselőit, résztvevőit, támogatóit és fenntartóit, valamint minden további érdeklődőt.

 kurátor: N. Mészáros Júlia

A Patak Művésztelep rövid története

A Patak csoport művésztelepe 1995-től kapcsolódik Sárospatakhoz, illetve szűkebb-tágabb földrajzi környezetéhez, de szorosabb szellemi vonatkozásait tekintve mindenképpen megállapítható, hogy akár Dorkón, akár Fonyban működött is, mindig élő volt az e kapcsolat a csoport tagjai és a városban élő művészek, művész(et) barátok között. 2000 februárjában éppen Fonyban, a "Kertalja" telep színhelyén, Gubis Miska házában fogant meg a szabadiskola gondolata is. Ekkor még féltve dédelgetett vágyunk volt, hogy a művészeti iskola, szabadiskola együttlétet egy sárospataki művészteleppel "gömbölyítsük" ki. A terv 2003-tól megvalósult, hiszen ettől az évtől Sárospatakon november végén tíz napra összegyűlnek a Patak csoport művészei, hogy együtt alkossanak. - Majdnem azt írtam, hogy "Sárospataknak van egy művésztelepe", de erre még bizonyára várnunk kell, hiszen a város ebben a pillanatban még nem igazán tud mit kezdeni ezzel a helyzettel, lehetőséggel, így inkább (nem önzően) erről e percben a fentiek szerint kell szólnunk.

A művésztelepen eddig dolgozó művészek: 

Aknay János, Baksai József, Balla András, Csetneki József, feLugossy László, +Gubis Mihály, Kéri Mihály, Major Eszter Anna, Nádasdy János, Petőcz Tamás, Puha Ferenc, Somogyi György, Stark Itván, Sz. Varga Ágnes, Wrobel Péter

A művésztelep házigazdája az Új ART ÉRT Alapítvány, a Pataki Diákok Vendégháza, illetve Szalay András vállalkozó, aki V. András nevű éttermében látja vendégül a művészeket, sőt nyitott 2006 májusától a csoport művészeinek alkotásaiból Galériát.

„Ha valaki ’a tudomány és művészet pártfogója’, ez majdnem oly nevetséges, mintha egy vallásos emberre azt mondanák: ’az Isten pártfogója’. Ahogy Isten nem függ attól, hogy hisznek-e benne, éppúgy a tudományt és a művészetet sem érinti, hogy törődnek-e vele. A tudomány és művészet hazája nem a lét, az ’esse’, hanem a lehetőség, a ’posse’, s ha a létben megnyilvánul, attól a lét lesz gazdagabb; a tudomány és művészet részéről végtelen alázat, hogy a létben magát megnyilatkoztatni engedi, hiszen minden alakot-öltése fogyatékos. És ha a tudomány és művészet eltűnik az emberi sorsból: nem az ő pusztulása ez, hanem a fogyatékos megnyilvánulásoké, s e megnyilvánulások gazdájáé, az emberé.”
(Weöres  Sándor)

A Bükkszék Művésztelepről

A Bükkszék Művésztelep 2009-től kapcsolódik Bükkszékhez, illetve szűkebb-tágabb földrajzi környezetéhez, de szorosabb szellemi vonatkozásait tekintve mindenképpen megállapítható, hogy mindig élő volt az e kapcsolat a csoport tagjai és a településen élők, művész(et) barátok között. 2009-től gyűlnek itt össze egy bő hétre a művészek, hogy együtt alkossanak.

A művésztelep házigazdája a Napfény Vendégház tulajdonosa mellett az Új ART ÉRT Alapítvány, a település önkormányzata.

A művésztelepen eddig alkotó művészek:

Baksai József, Bán Miklós, Csetneki József, Stark István, feLugossy László, Wrobel Péter, Vincze Ottó, Bán Miklós, Lázár Zsolt, Becse Tamás, Fazekas Balogh István, Sz. Varga Ágnes

A művésztelepen nem csupán festőművészek, hanem grafikus, fotóművész és operatőr is dolgozott az elmúlt időszakban. A festőművészek sem kizárólag a hagyományosnak nevezhető festészeti technikákkal alkották műveiket. A plasztika, objekt készítés mellett teret kapott korábban kísérleti video performance és utcai akció is. Mindezekben a település lakói és vezetői a művészek segítségére voltak.

Az elkészült fotók és rövidfilmek a művésztelep tulajdonában vannak.

A telep megnyitása hagyományosan egy művészenként 3-4 alkotásból álló kiállítással indul, majd a művésztelep végén szintén egy hasonló nagyságú zárókiállítással köszönnek el a művészek a falu lakóitól. 2009-től ezen alkalmakkor visszatérő ismerősként fogadják a művészeket, mondhatjuk nyugodtan, hogy személyes kapcsolatok is alakultak ezen idő alatt.

Eger és az ott tanító, alkotó művészek közelsége, a művésztelepet szervezők munkája, valamint az Egri Művészeti Központ lehetővé tették, hogy 2015-ben egy visszatekintő, bemutatkozó kiállítással jelenhessen meg a Bükkszék Művésztelep az egri Trinitárius Templom Galériában, május-júniusi időintervallumban.

Az érkező művészek a vendégházban és közvetlen környezetében alakítják ki azokat az adhoc stúdió körülményeket, amelyek az alkotó munkához elengedhetetlenek. A vendégház összes helyisége és udvara ilyenkor hamisítatlan művésztelepi köntöst ölt, amelyet szívesen látogatnak a bükkszéki érdeklődők is.

A telep legfontosabb jellemzője az alkalmazkodás. Elsődlegesen az adottságokhoz, melyek minden korlátjuk ellenére vonzóak és megtartó erejűek, másodlagosan egymáshoz, hiszen a művészek egymás személyes közelségében töltik el a hetet úgy hétköznapi létezésük, mint alkotói tevékenységük vonatkozásában.

Képek: