Jókai Mór - Az utolsó cigányország

A mű elbeszélésén keresztül a cigány zenészek helyének megismerése a zenetörténetben, a cigányzene és a magyar nemzeti identitás összefüggései. Cigányzenészek Magyarországon. Egy híres cigányzenész életének, munkásságának bemutatása. A cigányzeni elemeket felhasználó művek: Liszt-rapszódiák, Marosszéki táncok megismerése, a verbunkos zene stílusjegyei. Tevékenységformák: műfeldolgozás csoportmunkában, gyüjtőmunka, tanári magyarázat, tanuló kiselőadások, zenetörténet kutatása, elemzéssel, csoportmunkában, zenehallgatás.