Folytatódik a tanártanítás a TÁMOP-3.3.8.B-12-2012-0178 projektben

Az iskola élete több ponton is folyamatosan átalakul, ha integrációs nevelést folytat. A folyamat fenntarthatóságának érdekében újra kell gondolni tevékenységét, helyzetét:
a pedagógusok hátránykompenzációt segítő, folyamatos pedagógiai, módszertani továbbképzések, hospitálások (FÜPI akkreditált képzésein, hospitálások, tréningeken, program adaptáláshoz tartozó képzéseken)
• a művészeti iskola települési partneri kapcsolatainak folyamatos fejlesztése a szereplők tartalmi együttműködésének koordinálása érdekében, kiemelten a szülők vonatkozásában (településenként önkormányzatokkal, roma nemzetiségi önkormányzatokkal, szociális és egészségügyi intézményekkel, oktatási/nevelési intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel történő együttműködés)
• a hátránykompenzációs, integrált nevelést támogató tárgyi- és immateriális eszközpark fejlesztése (átvett modell értékű program, informatikai, prezentációs eszközök, mobil bútorok beszerzése a tanulóbarát környezet kialakítása érdekében)
• rendezvények (4 projektnap, 4 óvoda-szülő-gyerek program, 2 középiskola-szülő-gyerek program, áttanítások, ezzel kapcsolatos tréningek, tantestületi tréning 1 alkalommal, „Te hogyan csinálod?” – találkozás roma családokkal saját közösségükben  az iskolához kötődő szokások megismerése, alakítása érdekében, 4 alkalommal)
• egyéni fejlesztési tervek (150), pályaorientációs tervek (40), „portfóliók” (40) készítése, egyéni mérések tervezése, alkalmazása tanulónként.
Elsődleges célunk a projekt segítségével az iskolánk működő hátránykompenzációs pedagógiai munka hatékonyságának növelése, nevelési rendszerünk még érzékenyebbé tétele a kihívásokkal szemben, valamint az ehhez alkalmazható módszertani kultúra és adminisztratív háttér továbbfejlesztése.
Amennyiben a programban tervezett és végrehajtásra kerülő fejlesztések, elérik a megfogalmazott célokat, azokat az iskola alapdokumentumaiba történő beépítéssel szervíteni szeretnénk mindennapi munkánk hatékonyabbá tétele érdekében.