Fényes Sárospatak - képzőművészeti pályázat beadási határidejét április 30-ra módosítottuk!!

Cél: Sárospatakon több éve jelentős szerepet kapnak a kortárs képzőművészet mellett, annak „hétköznapi” megjelenítésének szükségességét a figyelem középpontjába helyezni igyekvő pedagógiai, közművelődési elvek, gyakorlatok. Szükségesnek érezzük, hogy városunk arca és szelleme újra jelentőségéhez mérhető módon legyen képes megjelenni konkrétan a kortárs képzőművészeti élet színterein.

A projekt alapmotívuma Sárospatak mint vizuális jelenség, amelynek kultúrtörténeti és történelmi tradíciói a változásban rejlettek a homályba vesző idők során. A „Fényes Sárospatak” címet viselő programunkban a város e régi-új arcát szeretnénk megmutatni a képzőművészet eszközeivel.

· Alkotási, bemutatkozási lehetőség biztosításunk a képzőművészet iránt érdeklődő iskolások számára
· Kapcsolatteremtés újabb formája a város oktatási intézményei és diákjai között
· Fejlődési, tanulási lehetőség biztosítása a diákok számára
· Csatlakozás az ENSZ és az UNESCO „2015 a Fény Éve” kezdeményezéshez

A pályázók köre:
Sárospatakon tanuló általános- és középiskolás diákok.

A pályázat feltételei:
Beadásra várunk hagyományos, modern képzőművészeti alkotásokat, elsősorban festészeti és grafikai műveket,
maximum 60x80 cm méretben, valamint fotók printjeit maximum A/3 méretben.
A pályázat, illetve az alkotások címe: „FÉNYES SÁROSPATAK”
Minden pályázó egy alkotással pályázhat.

Technika:
Tetszőleges, szabadon választott.

A műalkotásokat 2015. április 16-ig kérjük eljuttatni (kiállítási állapotban: keret, üveg stb.)
az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda címére (3950 Sárospatak, Kazinczy út 27.)

Zsűrizés, díjazás:
A zsűrit az ART ÉRT delegált tagjai alkotják. A zsűri döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

A legjobb 30 alkotást gyűjteményes kiállítás keretében mutatjuk be a város gimnáziumainak kiállítóhelyein.

A grafikai és festészeti kategóriában 1 fődíjat adunk ki, ezen díj részvétel az URBÁN GYÖRGY NEMZETKÖZI KÉPZŐMŰVÉSZETI SZABADISKOLA ÉS IFJÚSÁGI MŰVÉSZTELEP 2015-ös kurzusán (10 nap szállás, teljes ellátás, programok, www.artert.hu).

Eredményhirdetés, díjazás, a kiállítás megnyitója: 2015. április 22.
Helye: ÁRPÁD VEZÉR GIMNÁZIUM és KOLLÉGIUMA Galériája

Az alkotások oda- és visszaszállításáról a pályázó gondoskodik.
Az eredmények 2015. április 22-től megtekinthetők az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda honlapján (www.artert.hu).
A nem díjazott alkotásokat 2015. május 5-én lehet elszállítani a helyszínről.

Csetneki Zsuzsanna
igazgató
ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda

További információk iránt érdeklődjön Csetneki Józsefnél (20 5696758, info@artert.hu) vagy a honlapunkon.

 

Sárospatakon több éve jelentős szerepet kapnak a kortárs képzőművészet mellett, annak „hétköznapi” megjelenítésének szükségességét a figyelem középpontjába helyezni igyekvő pedagógiai, közművelődési elvek, gyakorlatok. Szükségesnek érezzük, hogy városunk arca és szelleme újra jelentőségéhez mérhető módon legyen képes megjelenni konkrétan a kortárs képzőművészeti élet színterein.
Tanítványaink és segítőink egyszerre partnereink e célkitűzésünk megvalósításában. Sárospatak jelenleg kissé áporodott levegőjét és a felettünk gyülekező felhőket a fénnyel és az azt elhozó megtisztulással lehetünk képesek elfogadni, vagy változtatni mindezeken. Ehhez kiváló eszköz a művészet, a képzőművészet. Szeretnénk, ha az utánunk következő generáció a maga egyszerűségében élhetné meg alkotói tevékenysége és a környezete között időnként megjelenő értetlenséget. Ehhez nyitottság, kreativitás és elszántság szükséges - és a sikerélmények, pozitív visszacsatolása.
Szeretnénk, ha a pályázatra készülés programszerűen történne az iskolákban. Ehhez kérjük a kollégák segítségét.
A felkészülés ideje alatt - hétköznapi tehetséggondozás keretében - szeretnénk a képzőművészet lehetőségeit, az általuk megvalósítható, külső képeken alapuló, belső képpé válás útját felvillantani a programban résztvevő gyerekeknek. Ebben eszközeink lesznek a látástréningek, amelyek lehetséges és választható vizuális utakat mutatnak világunk, akár szűkebb környezetünk megismeréséhez. A sorrend sem mindegy, hogy kívülről befelé, vagy éppen fordítva tesszük ezt. Megítélésünk szerint mindkét irány helyes és jó, választásunk változatossága teszi életünket érdekessé és valóban megismerhetővé.
A program ideje alatt végigjárható út során „keletkező” alkotásaik által megrajzolt ívekben felismer-hetik azt, hogy a világ megismerésének elengedhetetlen, de nem kizárólagos eszköze a művészet. A fény megismerésére tett kísérleteik során szembesülni fognak azzal, hogy a megismeréshez a tudomány és a hit is elengedhetetlen „eszközök”. Szűkebb és tágabb környezetük megismeréséhez nagyjából hasonló utakat kell bejárniuk, amely utak elengedhetetlenek ahhoz, hogy önmaguk és környezetük viszonyát helyesen mérjék be és helyesen működjenek abban. Ehhez a fotó, a festészet és a grafika eszközeit fogjuk használni alapvetően csoportos foglalkozásokon, de ki-ki egyéni program mentén, amely folyamatos egyeztetés és korrigálás alatt fog állni a program ideje alatt. Ehhez minden szakmai és tárgybeli segítséget a tanulók rendelkezésére bocsájtunk.
A FÉNY fogalma a projektben feldolgozásra kerülő fogalom, konkrét fizikai és elvont, azaz filozófiai értelemben. Ehhez a fotó, a festészet és a grafika eszközeit szeretnénk segítségül hívni. A projekt ideje alatt egy közös utat kívánunk bejárni a hétköznapi látás és a művészi ábrázolás útját, melyen a fény segítségével fogjuk kiválasztani a megmutatandókat. Ez vizuális tréning, de esztétikai, tehát filozófiai gyökerű döntések sorát igénylő folyamat, út. Ennek eredményeit kívánjuk bemutatni.
A projekt alapmotívuma Sárospatak mint vizuális jelenség, amelynek kultúrtörténeti és történelmi tradíciói a változásban rejlettek a homályba vesző idők során. A „Fényes Sárospatak” címet viselő programunkban e régi-új arcát szeretnénk megmutatni a képzőművészet új eszközeivel.

Képek: