Elindult a Kapcsolat és érintés c. projektünk

2014. február 1-én elindult a Kapcsolat és Érintés c. projektünk, melyben az Új ART ÉRT Alapítvány, mint főpályázó, a szegedi Triola a Művészpalántákért és Oktatóikért Közhasznú Alapítvány, pedig mint konzorciumi partner vesz részt. A projekt során mindkét helyszínen heti rendszerességű, egy tanóra időkeretű szakmai találkozókra kerül sor, mely annyit jelent, hogy a projektbe bevont gyerekek, mindkét szervezet művészeti iskolájában, a tanórán túli képzésben részesülnek. Míg a főpályázónál az edelényi telephely dráma tagozatos gyerekei, addig a konzorciumi partnernél a csepregi telephely kézműves tanszakos tanulói kerültek be a projektbe.

Szintén mindkét iskolában heti rendszerességgel sor kerül a tanszakoknak megfelelő tantárgyi fejlesztésre. A fejlesztést Edelényben Haraszti Judit tanárnő, Csepregen pedig Hetyésy Katalintanárnő tartja.
A projekt megvalósítása alatt mindkét partnernél 10-10 kulturális esemény valósul meg, ami általában kiállítások, színházi előadások megtekintését foglalja magába.

A testvériskolai kapcsolatot építő partnerek három alkalommal személyesen is találkoznak a projekt során. Egy alkalommal az edelényi gyerekek utaznak el két napra a Szombathely melletti Csepregre, ahol személyesen találkoznak a partner iskola diákjaival. Ehhez hasonlóan a csepregi diákok is ellátogatnak két napra Edelénybe. A két személyes találkozón túl, még egy alkalommal találkoznak a diákok, mégpedig a bentlakásos nyári táborban, mely 7 nap 6 éjszaka időtartamú lesz a Balatonnál.