A cigányság népszokásai

A cigányság jellegzetes népszokásainak felelevenítése. A heliy cigányközösség szokásainak megjelnítése, helyi hagyományok megismerése, gyűjtése, összevetése más közösségek ide illő szokásaival. Szokások és hiedelmek a cigány közösségekben a születéstől a halálig. Móricz Zsigmond - A kondás legszennyesebb inge - történetének feldolgozása, a történet megjelenítése drámapedagógiai módszerekkel: történetváz körmesével, tablóképek, kiscsoportos improvizációval, a babonákkal kapcsolatos magatartésformák bemutatása. Tevékenységformák: gyűjtés, tanulói kiselőadások, csoportomunka (történetfeldolgozás), fogalomelemzés, tulajdonságlista.