Az AME elnökségének közleménye

Tisztelt Miniszterelnök úr!

Megdöbbenésünkre a sajtóból értesültünk arról, hogy a Közoktatási törvény koncepciójának kapcsán a Nemzetgazdasági Minisztériumban felmerült az alapítványi szféra finanszírozásának megszüntetése. Az AME magát a gondolatot is abszurdnak, értelmetlennek, átgondolatlannak tartja, és követeljük annak azonnali visszavonását.

Ez a tisztán gazdasági szempontú javaslat nem vizsgálja az alapítványi szféra társadalmi hasznát a hátránykompenzációban, szakmai fejlesztésben, speciális feladatok ellátásában, de elképesztő módon még gazdasági szempontból is abszurd.

Tudvalévő ugyanis, hogy az alapítványi szféra messze a „legolcsóbb” oktatási terület az állam számára: az alapítványi iskolák átlagban is és összesen feleannyi költségvetési támogatást kapnak, mint az egyházi, vagy önkormányzati intézmények. Az itt dolgozó 16 ezer pedagógus és 2-3 ezer gazdasági, technikai dolgozó befizetett adója megközelíti az intézményi állami támogatás egészének mértékét.

Az ide járó több mint 300 ezer gyerek – a legszegényebbtől a sajátos nevelési igényűn át a szakképzésen, művészeti alapképzésen keresztül az elitképzésig – elhelyezésére, szükségleteinek kielégítésére sem az állam, sem az önkormányzatok, sem az egyház intézményei nem rendelkeznek megfelelő szakmai programokkal, kapacitással. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az alapítványi szféra 2/3-a szülői támogatás nélkül, lényegesen olcsóbban látja el feladatát. Azok az intézmények pedig, melyek költségtérítést kérnek, nem visznek, hanem hoznak pénzt a közoktatásba.

Értetlenül állunk azelőtt, hogy a Matolcsy miniszter úr által jegyzett javaslat aznap jelent meg a sajtóban, amikor a miniszter úr a foglalkoztatás elengedhetetlen bővítését jelentette be immáron sokadszor.
Elképzelhetetlennek tartjuk, hogy 20 ezer embert a kormány az utcára akarna tenni. Vajon mit tervez az NGM a közel 20 ezer, utcára került – zömmel diplomás – munkavállalóval?

Az NGM álláspontjának szűklátókörűségét és elfogadhatatlanságát jelzi, hogy nem csak az alapítványi szférával, hanem a gyakorlóiskolai hálózattal,  a kisegyházak által fenntartott intézményekkel sem számol, ami további több ezer munkavállalót és több 10 ezer tanulót érint közvetlenül.

Hangsúlyozzuk, hogy e közlemény nem foglalkozik az alapítványi szféra társadalmi hasznával, hanem magát a javaslatot tartja önmagában is irracionálisnak, elfogadhatatlannak, felháborítónak.

Ugyan valamelyest optimistává tesz bennünket az a tény, hogy a NEFMI álláspontja ebben a kérdésben az NGM-étől alapvetően eltér, és egyelőre bízhatunk abban, hogy a kormány is az oktatási kormányzat álláspontját fogadja el. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az AME elnöksége egyetért a Közoktatási törvény koncepciójának államosítási törekvésével. Az eredeti koncepcióról az AME részletes álláspontot fejtett ki tavaly decemberben, a jelenlegi koncepciótervezetet azonban csak a sajtóból ismerjük, de ennek alapján is részletes állásfoglalást küldünk a kormány illetve a NEFMI számára.

Felkérjük Miniszterelnök urat, hogy a koncepció első változatához képest kialakult óriási változások miatt történjen új egyeztetés a szakmai szervezetekkel, támogassa álláspontunkat, és a kormány ne fogadja el az NGM javaslatait.